Grupa EPL

Zarządzanie innowacjami ? kreatywność ? współpraca ? perspektywy.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US odbyła się  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – współpraca – perspektywy.

Wydarzenie, które organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz prof. Dariusza Rosatiego, skierowane jest do środowiska naukowego i przedstawicieli praktyki biznesu.

Celem konferencji było stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji na temat wyzwań, możliwości i problemów związanych z wykorzystaniem innowacji na rzecz sprostania wymogom współczesnej, dynamicznej i globalizującej się gospodarki. W konferencji udział bierze ponad 70 osób.