Grupa EPL

Zgromadznie przedstawicieli PE i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim

Od niedzieli do środy Prof. Rosati przebywa w Kijowie na Euronest czyli Zgromadzeniu Parlamentarnym Partnerstwo Wschodnie. W skład zgromadzenia przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim. wchodzić 120 posłów - 60 z Parlamentu Europejskiego i po 10 z każdego kraju Partnerstwa Wschodniego (Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdowy i Gruzji). W związku z naruszeniami praw człowieka i pogwałceniem zasad demokratycznych w Białorusi, posłowie z tego kraju są zawieszeni w braniu udziału w obradach.