Grupa EPL

Głos Parlamentu przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego

W najbliższą środę (15.11) odbędzie się głosowanie w sprawie rezolucji nt. rekomendacji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego (PW), przed listopadowym Szczytem PW. Projekt rezolucji poparty przez zdecydowaną większość europosłów, oprócz wsparcia dla idei Partnerstwa Wschodniego, proponuje stworzenie modelu 'Partnerstwo Wschodnie plus' dla krajów, które podpisały już Umowy Stowarzyszeniowe z UE - Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Model ten, pod pewnymi warunkami, umożliwiałby np. stworzenie funduszu powierniczego wspierającego inwestycje czy zniesienie roamingu, a w dłuższej perspektywie np. wstąpienie do Unii Celnej. Aktywny udział przy opracowaniu tekstu brał szef Delegacji PE ds. Ukrainy - Prof. Dariusz Rosati.