Grupa EPL

Sprawy przywódców Tatarów krymskich

Posłowie rozmawiali nt. sytuacji przywódców Tatarów krymskich – Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny.  

 Niedawno opublikowane sprawozdanie Rady Praw Człowieka ONZ dotyczące sytuacji praw człowieka na Krymie stanowi, że więzienia, aresztowania, tortury, zaginięcia należą do działań skierowanych przeciwko osobom przeciwnym rosyjskiej aneksji na Krymie. Te praktyki dotyczyły szczególnie Tatarów krymskich. Te nieludzkie i haniebne praktyki demonstrują po raz kolejny, że Rosja stale narusza prawo międzynarodowe i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego