Grupa EPL

Wystąpienie dot. ingerencji służb Federacji Rosyjskiej w przebieg demokratycznych wyborów

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia prof. Rosatiego dot. ingerencji służb Federacji Rosyjskiej w przebieg demokratycznych wyborów w wielu krajach członkowskich UE.