Grupa EPL

Wystąpienie dot. paktu fiskalnego

Na wczorajszym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu (4.10.2017) prof. Rosati zabrał głos w imieniu Grupy EPL na temat paktu fiskalnego i jego włączenia do ram prawnych UE. Zachęcamy do obejrzenia całego wystąpienia.