Grupa EPL

Pakiet Usługowy

W środę odbyło się wysłuchanie publiczne Grupy EPL na temat pakietu usługowego przedstawionego przez Komisję Europejską w styczniu 2017 roku. W ramach pakietu KE przyjęła cztery propozycje: nową europejską e-kartę usług; ocenę proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w ramach wolnych zawodów; wytyczne na temat krajowych reform w zakresie regulacji zawodów oraz lepsze zasady w zakresie powiadamiania o projektach przepisów krajowych w dziedzinie usług. Podstawowym celem pakietu usługowego jest ułatwienie przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług poza krajem swojego pochodzenia. Podczas wysłuchania publicznego posłowie, KE oraz zaproszeni przedstawiciele sektora usługowego dyskutowali na temat rzeczywistej wartości dodanej europejskiej e-karty usług, a także w jak sposób ulepszyć inne propozycje KE. Sprawozdawcą cieniem do dyrektywy dot. e-karty z ramienia Grupy EPL jest prof. Dariusz Rosati.