Grupa EPL

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Zgłoś się na płatny staż do naszego biura w Parlamencie Europejskim. Szuka wsparcia od stażysty/stażystki, który/a pracowałby/pracowałaby z nami od początku września do połowy grudnia!

 Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością Profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci i kandydatki na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i mieszkać na terenie województwa zachodniopomorskiego lub lubuskiego.

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Osoby zainteresowane stażem prosimy o wysyłanie swoich CV na adres dariusz.rosati@ep.europa.eu do 9.07.2017r. Osoby, które przejdą do kolejnego etapu (esej i rozmowa) zostaną poinformowane telefonicznie lub przez e-mail.