Grupa EPL

Wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług.

Cel - realne zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla usługodawców!

Właśnie w Parlamencie Europejskim trwa wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług.

Czym jest e-karta?

To elektroniczny certyfikat potwierdzający, że usługodawca legalnie prowadzi przedsiębiorstwo w państwie członkowskim. Stanowi dowód, że jej posiadacz jest uprawniony do świadczenia usług i nie będą nakładane na niego żadne uprzednie systemy zezwoleń czy powiadomień. E-karta będzie dobrowolnym narzędziem do dyspozycji usługodawcy, który ma pozwolić na uniknięcie wielu przeszkód administracyjnych.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia e-karty, gdy chcemy prowadzić działalność w innym kraju?

M.in. likwidacja niepewności w kwestii obowiązujących przepisów - wszystkie formalności będzie można załatwić w swoim państwie członkowskim, w formie elektronicznej, bez konieczności tłumaczenia dokumentów.

Niestety, projekt budzi wiele emocji. Prof. Rosati zwrócił uwagę na negatywne opinie organizacji zrzeszających usługodawców, mających wątpliwości, co do wartości dodanej europejskiej e-karty. Przed nami sporo pracy, żeby poprawić tekst zaproponowany przez Komisję. Ale będziemy na bieżąco Państwa informować o naszych działaniach.