Grupa EPL

Raport na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych

Kolejne sprawozdanie prof. Rosatiego za nami. Komisja ECON przyjęła raport na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych zdecydowaną większością głosów. 

Czym są "listy zastawne"? To bezpieczne długoterminowe papiery wartościowe zabezpieczone wysokiej jakości aktywami, np. hipoteką. Celem Grupa EPL w Parlamencie Europejskim było zagwarantowanie przejrzystości przepisów dotyczących tego sektora rynku. Została wprowadzona jasna definicja obligacji zabezpieczonych, wyróżniająca dwie kategorie: premium covered bonds (zgodne z rozporządzeniem CRR) oraz ordinary covered bonds (zgodne z dyrektywą UCITS). Co więcej, posłowie opowiedzieli się za powstaniem nowego instrumentu: europejskich zabezpieczonych papierów dłużnych, które mają służyć do finansowania istotnej działalności gospodarczej sprzyjającej rozwojowi (inwestycji MŚP czy inwestycji w infrastrukturę).

 Naszym zadaniem jest zadbanie o odpowiedni klimat inwestycyjny w Europie. To m.in. dzięki takim sprawozdaniom stawiamy kolejne kroki na drodze do tego celu. A jest on już coraz bliżej