Grupa EPL

Przejrzystość podatkowa przy zachowaniu konkurencyjności europejskich firm

W poniedziałek podczas wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie w sprawie upubliczniania przez duże firmy sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public CbCr. Grupa EPL, popierając przejrzystość podatkową i propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie, jest zdania, że Parlament Europejski nie może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność europejskich firm względem ich zagranicznych konkurentów oraz na klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że unikanie i uchylanie się od płacenia podatków jest problemem globalnym, Grupa EPL pragnie przede wszystkim wspólnej aktywności międzynarodowej w zwalczaniu tych zjawisk i nie chce, by propozycja Parlamentu tworzyła luki prawne w odniesieniu do międzynarodowych umów w ramach OECD. Profesor Dariusz Rosati jest kontrsprawozdawcą Grupy EPL w Komisji ECON oraz koordynatorem Grupy EPL w Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Uchylaniu się od Opodatkowania (PANA).