Grupa EPL

Komisja ds. Ukrainy

Podczas wspólnego posiedzenia Delegacji ds. Ukrainy, której przewodzi Prof. Rosati, oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy - Pavlo Klimkinem. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji bezpieczeństwa oraz sytuacji ekonomicznej naszych wschodnich sąsiadów, jak również aktualnych reform w kraju (m. in. walki z korupcją, zapobieganiu propagandy itd.).