Grupa EPL

Działania Komisji Europejskiej w sprawie prania brudnych pieniędzy i agresywnego planowania podatkowego

Transparencja podatkowa, walka z praniem brudnych pieniędzy i z agresywnym planowaniem podatkowym są jednym z priorytetowych działań Komisji Jean-Claude’a Junckera, popieranym przez Parlament Europejski. Liczne dokumenty legislacyjne dotyczące tych spraw zostały już wdrożone, a Parlament Europejski wraz z Radą pracują nad kluczowym, lecz kontrowersyjnym dokumentem dotyczącym publikowania informacji podatkowych przez duże przedsiębiorstwa (tzw. public country-by-country reporting). To właśnie o tych detalach i o przyszłych działaniach Komisji Europejskiej członkowie Komisji Śledczej ds. Prania Pieniędzy. Unikania Opodatkowania i Uchylania się od Opodatkowania (PANA) będą rozmawiać z komisarzem ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierrem Moscovici.