Grupa EPL

Wystąpienie na temat funduszu rynku pieniężnego

Zachęcamy Państwa do wysłuchania wystąpienia Prof. Rosatiego na temat funduszu rynku pieniężnego. W swoim wystąpieniu profesor Rosati porusza kwestie możliwych korzyści wprowadzenia rozporządzenie dotyczące money market funds