Grupa EPL

Wystąpienie dot. przepisów w sprawie hurtowych rynków usług roamingu w Unii Europejskiej

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia prof. Rosatiego dot. przepisów w sprawie hurtowych rynków usług roamingu w Unii Europejskiej. Od 15 czerwca 2017 r. opłaty za roaming w Unii mają być całkowicie zniesione. Jest to konkretny przykład korzyści płynącej z integracji europejskiej.