Grupa EPL

Forum Ukraińskie

Aktualne wydarzenia w Unii Europejskiej i na świecie powodują, że dla wielu osób kraje Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukraina, schodzą na dalszy plan. Mając na uwadze, że Ukraina jednocześnie boryka się z inwazją wojsk rosyjskich oraz jest w trakcie trudnych reform, Centrum Polityki Europejskiej – European Policy Centre (EPC) podjęło bardzo ważną inicjatywę. Ma ona na celu zapewnienie Ukrainie miejsca w europejskim dyskursie politycznym i stworzenie tzw. „Forum Ukraińskiego”, które ma być głównym miejscem dyskusji na tematy ukraińskie i stosunki UE-Ukraina. Zainicjowanie tego przedsięwzięcia odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, w budynku EPC, a Prof. Dariusz Rosati jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy będzie jednym z zaproszonych prelegentów otwierających Forum.