Grupa EPL

Śniadanie robocze w sprawie rozporządzenie nawozowego

Podczas roboczego śniadania Prof. Rosati tłumaczył, dlaczego nowe rozporządzenie nawozowe musi być swoistym kompromisem pomiędzy ochroną środowiska, a daniem przestrzeni naszym europejskim firmom nawozowym do dalszego rozwoju. Pozwoli nam to nie być zależnym od monopolistycznej pozycji Rosji na rynku nawozowym.