Grupa EPL

Staże w Parlamencie Europejskim

Do 15 maja istnieje możliwość aplikowania na płatne staże dla absolwentów w Parlamencie Europejskim. Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu, w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod poniższym linkiem