Grupa EPL

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa 3,5 miesiąca, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: dariusz.rosati@europarl.europa.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2015 r.