Grupa EPL

Pytanie do Komisji dot. zaostrzenia kryteriów uzyskiwania wsparcia dotacyjnego dla inwestorów w strefie EOG

Pomoc regionalna jest bardzo ważnym elementem polityki finansowej Unii Europejskiej, a jej odpowiednie lokowanie na określonym obszarze może przyciągnąć lub zniechęcić inwestorów. Profesor Rosati w swoim pytaniu wyraził zainteresowanie nowym projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej, które dotyczyć ma m. in. zaostrzenia kryteriów uzyskiwania wsparcia dotacyjnego dla inwestorów w strefie EOG. Zauważył jednak możliwą nieścisłość w czasowym obowiązywaniu nowych przepisów, w związku z czym zwrócił się do Komisji Europejskiej w celu uzyskania wyjaśnień.

Polecamy zapoznanie się z pytaniem!