Grupa EPL

Dariusz Rosati przewodniczącym delegacji PE ds Ukrainy

Rozwijanie dobrych stosunków między Unią Europejską i Ukrainą jest kluczowe nie tylko z powodu aktualnej sytuacji geopolitycznej. Stosunki unijno-ukraińskie są także ważne dla naszej części Europy. Jestem zadowolony, że tę ważną funkcję pełnić będzie Pola

Profesor Dariusz Rosati będzie przewodniczył Delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE - Ukraina. To kolejny organ PE, którym pokieruje Polak a także delegacja, o szczególnym znaczeniu dla Polski, wziąwszy pod uwagę miejsce Ukrainy w polityce zagranicznej naszego kraju.  

Komisja parlamentarna stowarzyszenia została ustanowiona w ramach podpisanego 27 czerwca 2014 roku Układu o Stowarzyszeniu między UE i Ukrainą, jako główne narzędzie współpracy parlamentarnej między UE i Kijowem.  Tworzą já w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do Rady Najwyższej Ukrainy

Zadaniem Komisji jest sprawowanie kontroli parlamentarnej nad wdrażaniem Układu. Komisja pełni także funkcję otwartego forum służącego dyskusji na temat wszelkich aspektów stosunków między UE i Ukrainą oraz na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Jej celem jest dostarczenie bodźca koniecznego do skutecznych reform demokratycznych i reform rynku na Ukrainie oraz do bliższej integracji tego kraju z UE. Podczas posiedzeń komisji, posłowie mogą przyjmować zalecenia dla Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina.