Grupa EPL

W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)

Obecny system VAT w całej UE jest nadmiernie skomplikowany, z mnóstwem stawek VAT i zwolnień, które wprowadzają niepotrzebne obciążenia dla przedsiębiorstw uczestniczących w handlu transgranicznym. Dodatkowo otwierają szerokie możliwości oszustw VAT w ramach jednolitego rynku.

Według oceny Komisji, w 2014 roku "luka VAT" została oszacowana na około 160 miliardów euro.

Te ogromne straty poniesione przez państwa członkowskie wymagają szybkich i ambitnych działania mających na celu rozwiązanie oszustw związanych z VAT. Należy skupić się na trzech priorytetach.

Po pierwsze, powinniśmy zmniejszyć ilość towarów, które korzystają z obniżonych stawek VAT w całej UE. Po drugie, w dłuższej perspektywie, powinniśmy wprowadzić stopniową harmonizację krajowych stawek VAT w ramach jednolitego rynku. Po trzecie, UE powinna podjąć kroki zmierzające do rozwiązania oszustw podatkowych pochodzących z tak zwanych "carrousel schemes"