Grupa EPL

Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wystąpienie na temat sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prof. Rosati jako członek ECON oraz koordynator komisji PANA podkreślił, że praktyki kryminalne w obszarze fiskalnym są transgraniczne i mogą być dobrze opanowane tylko przez współpracę transgraniczną. Tylko bliska kooperacja na szczeblu globalnym i unijnym, pozwoli, aby nie dochodziło do takich rewelacji jak np. kwity z Panamy