Grupa EPL

Konferencja "Zarządzanie innowacjami w gospodarce"

To już druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez prof. Dariusza Rosatiego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i wymiana doświadczeń wynikających z pracy badawczych w zakresie zarządzania innowacjami w gospodarce. Konferencja daje uczestnikom możliwość wymiany poglądów na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działalność innowacyjną w sektorze morski. 

W trakcie debaty uczestnicy, przedstawiciele świata nauki i biznesu mogli zidentyfikować problemy i bariery związane z wykorzystaniem funduszy UE na innowacje w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na sektor morski. Wnioski i szczegółowe zalecenia przyczyniające się do poprawy innowacyjności przedsiębiorstw w tym sektorze ponownie zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2017 roku.