Grupa EPL

Zarządzanie innowacjami ? kreatywność ? współpraca ? perspektywy.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US odbyła się  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – współpraca – perspektywy.

Wydarzenie, które organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz prof. Dariusza Rosatiego, skierowane jest do środowiska naukowego i przedstawicieli praktyki biznesu.

Celem konferencji było stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji na temat wyzwań, możliwości i problemów związanych z wykorzystaniem innowacji na rzecz sprostania wymogom współczesnej, dynamicznej i globalizującej się gospodarki. W konferencji udział bierze ponad 70 osób.

czytaj dalej

Na Pomorzu Zachodnim budujemy ekosystem przyjazny start-upom

Z inicjatywy prof. Rosatiego pierwszy raz w historii na Pomorzu Zachodnim realizowany będzie zgłoszony do Komisji Europejskiej projekt pilotażowy. Liderem projektu "Start this up" jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która w konkursie Komisji Europejskiej wywalczyła grant w wysokości 750 tys. euro. Dzięki wsparciu powstanie m.in. specjalna platforma, która pomoże młodym firmom pokazać się inwestorom zewnętrznym i zdobyć kapitał na rozwój.

Celem projektu pilotażowego "Start this up" jest stworzenie powiązań między ekosystemami, konsolidację środowiska i zbudowanie platformy do współpracy między inwestorami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego, dającej realne szanse na konkurowanie województwa zachodniopomorskiego z bardziej rozwiniętymi społecznościami innych aglomeracji.

Projekt pilotażowy z jednej strony pomoże przyszłym przedsiębiorcom nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami, osiągnąć sukces rynkowy, a z drugiej strony przyczyni się do zbudowania potencjału regionu innowacyjnego i probiznesowego w oparciu o nowe technologie.

Więcej informacji na: https://goo.gl/Vez8e5

czytaj dalej

Głos Parlamentu przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego

W najbliższą środę (15.11) odbędzie się głosowanie w sprawie rezolucji nt. rekomendacji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego (PW), przed listopadowym Szczytem PW. Projekt rezolucji poparty przez zdecydowaną większość europosłów, oprócz wsparcia dla idei Partnerstwa Wschodniego, proponuje stworzenie modelu 'Partnerstwo Wschodnie plus' dla krajów, które podpisały już Umowy Stowarzyszeniowe z UE - Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Model ten, pod pewnymi warunkami, umożliwiałby np. stworzenie funduszu powierniczego wspierającego inwestycje czy zniesienie roamingu, a w dłuższej perspektywie np. wstąpienie do Unii Celnej. Aktywny udział przy opracowaniu tekstu brał szef Delegacji PE ds. Ukrainy - Prof. Dariusz Rosati.

czytaj dalej

Praworządność na Malcie - debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

We wtorek (14.11) po południu, posłowie do Parlamentu Europejskiego będą debatować nt. praworządności na Malcie. Punktem zapalnym było zamordowanie znanej dziennikarki śledczej - Daphne Caruany Galizii - która od dawna odkrywała przypadki korupcji maltańskich elit rządzących. Ponadto, oprócz przypadków naruszania wolności prasy, upolitycznienia sądownictwa przez socjalistyczny rząd na Malcie, posłowie poruszą tematy takie jak uchylanie się od płacenia podatków czy pranie pieniędzy, do których dochodzi na Malcie, i co pokazały wnioski Komisji PANA. W debacie udział weźmie koordynator Grupy EPL w Komisji PANA - Prof. Dariusz Rosati.

czytaj dalej

"Paradise Papers" - debata plenarna w Strasburgu

We wtorek (14.11) posłowie do Parlamentu Europejskiego pochylą się nad sprawą "Paradise Papers" czyli wyciekiem milionów dokumentów z firm zajmujących się optymalizacją podatkową, ukazującym jak osoby prywatne (np. znani muzycy czy politycy) oraz międzynarodowe firmy mogą uciec od płacenia podatków. Po podobnym skandalu - "Panama Papers" - z zeszłego roku w Parlamencie Europejski powołano Komisję PANA czyli Komisję śledczą ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania. Przed tym jak 28 listopada posłowie będą debatować nad tematem "Paradise Papers" podczas przesłuchania w Komisji PANA, to na sali plenarnej w Strasburgu posłowie omówią, jak najnowsze doniesienia mogą pomóc w przygotowaniu dobrych rekomendacji z Komisji PANA dla Komisji Europejskiej i Rady dot. usprawnienia walki z tym szkodliwym fenomenem. Koordynatorem i rzecznikiem z ramienia Grupy EPL w Komisji PANA jest Prof. Dariusz Rosati, który również zabierze głos w debacie.

czytaj dalej