Grupa EPL

R. Czarnecki odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego PE

Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego za swoje haniebne słowa porównujące posłankę Róża Thun do szmalcownika. Nie ma w Europie zgody na mowę nienawiści!

Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” (artykuł 21 Regulaminu Parlamentu) polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska) porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”.

Przyjęcie wniosku o odwołanie, złożonego przez Konferencję Przewodniczących (organ Parlamentu skupiający Prezydium oraz szefów klubów parlamentarnych), wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu (większość zwykła, zgodnie z artykułem 21).

Wniosek poparło 447 posłów, 196 było przeciw.

czytaj dalej

Czarna lista rajów podatkowych

Na początku grudnia 2017 r. ministrowie finansów państw UE przyjęli "czarną listę rajów podatkowych", czyli państw, które m.in. nie współpracują z Unią Europejską w sprawach podatkowych. Obejmowała ona 17 krajów z całego świata jednak już w styczniu wykreślono z tej listy 7 krajów. Profesor Rosati w swoim wystąpieniu wskazał swoje wątpliwości. Ponadto, zwrócił się do Rady o wskazanie precyzyjnej listy kryteriów wpisywania na czarną listę i wykreślania z niej oraz przedstawienie w jaki sposób będzie wykorzystywana ona do walki z nadużyciami podatkowymi w Europie.

czytaj dalej

Wspomnienia Marty ze stażu w Parlamencie Europejskim

Dziś ostatni dzień stażu naszej bardzo ambitnej stażystki Marty Ćmikiewicz, która pracowała z nami w Brukseli od stycznia.

Tak swój staż wspomina Marta: "Na początku chciałabym podziękować za możliwość odbycia stażu i obdarzenie mnie zaufaniem, że należycie będę spełniać swoje obowiązki. Staż w Parlamencie u Profesora Rosatiego uświadamia, że instytucja jaką jest Parlament Europejski rzeczywiście stara się reprezentować interesy obywateli Unii Europejskiej. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji takich jak ECON, IMCO czy DROI pokazało mi, że celem pracy członków jest polepszenie jakości i ułatwienie życia nam, a także dobro obywateli państw nienależących do Unii. Największą zaletą było to, że przez cały czas faktycznie pracowałam i miałam do wykonania konkretne zadania, a to jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o odbywanie stażu- muszę czuć się potrzebna.

Profesor jest naprawdę bardzo otwartą, pracowitą i inspirującą osobą i muszę przyznać, że po raz pierwszy nie stresowałam się przy swoim szefie. Współpracownicy Profesora - Asia i Paweł - wykazali się w stosunku do mnie niezwykłą cierpliwością. Gdziekolwiek miałam problem, zawsze byli gotowi do pomocy. Wielki plus za atmosferę panującą w biurze! Muszę przyznać, że na mojej przyszłej drodze zawodowej chciałabym trafić na takich ludzi i taki klimat.

Odbycie stażu naprawdę pomogło mi lepiej zrozumieć obecną sytuację polityczną na świecie, podglądnąć od środka proces legislacyjny, co jest niezwykle istotne dla mnie jako osoby po studiach prawniczych, interesującej się prawem unijnym i międzynarodowym. Będę miło wspominać staż, chociaż mam nadzieję, że to dopiero początek mojej drogi w instytucjach Unii Europejskiej."

czytaj dalej

Pytanie do Komisji dot. procederu sprzedawania obywatelstwa Malty rosyjskim oligarchą

Po podkreśleniu możliwych zagrożeń związanych z maltańskim programem sprzedawania paszportów podczas poniedziałkowej debaty plenarnej, Prof. Rosati zdecydował się wystosować pytanie do Komisji Europejskiej związane z tym kontrowersyjnym programem. Chodzi nie tylko o możliwość prania pieniędzy czy podważanie systemu Schengen, ale także o unikanie przez oligarchów z Rosji sankcji związanych z agresją na Ukrainę

czytaj dalej

Sprzedawanie obywatelstwa rosyjskim oligarchom

Zachęcamy do obejrzenia wczorajszego wystąpienia prof. Rosatiego dot. propagandowej działalności Rosji na terytorium krajów członkowskich UE. Rosja bardzo dobrze rozwinęła strategię propagandy, której celem jest osłabienie UE np. poprzez wzmacnianie tendencji nacjonalistycznych i rozbijanie jedności Unii, wpływanie na sytuację w poszczególnych państwach członkowskich i w państwach z UE sąsiadujących lub zdyskredytowanie międzynarodowych organizacji takich jak NATO.

czytaj dalej