Grupa EPL

Spotkanie Komisji PANA

8 listopada odbyła się wymiana poglądów między członkami Komisji PANA, a Komisarz Věra Jourová, która jest odpowiedzialna, między innymi, za wymiar sprawiedliwości, w tym za przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML. Celem spotkania było omówienie roli i działań Komisji Europejskiej na rzecz wdrożenia i egzekwowania przepisów zwalczających pranie brudnych pieniędzy, a także finansowanie terroryzmu. To pierwsza przedstawicielka Kolegium Komisarzy, która pojawiła się na komisji śledczej. Prof. Rosati jako pierwszy z ramienia Grupa EPL w Parlamencie Europejskim zadał pytanie Pani Komisarz.

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Koszalinie

Sterowanie gospodarką kraju przez urzędników to pomysł chybiony. Przerabialiśmy to już za Gierka i każdy z Państwa wie, jak to się skończyło

W rama Klubu Obywatelskiego 3 listopada w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się rozmowa z profesorami Dariuszem Rosatim oraz Jerzym Rembezą, która dotyczyła rocznej oceny rządów PiS.

Ekonomiści byli zgodni, że choć w skali roku wartości wielu wskaźników makroekonomicznych nie uległy znaczącym zmianom, to spadek udziału inwestycji w gospodarce krajowej połączony z polityką znacznych wydatków na cele prospołeczne rodzą poważne ryzyko dla kondycji finansów publicznych.

czytaj dalej

Lubuskie Forum Gospodarcze

W Debacie na temat szans i wyzwań polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego, Pan Profesor podkreślił, że niezmiernie ważne jest to, że współpraca partnerska obu krajów na szczeblu regionalnym powinna opierać się na podtrzymywaniu dobrych relacji wśród przedsiębiorców i samorządowców po obu stronach granicy ale również trzeba zrobić wszystko by pokonać trudności administracyjne, infrastrukturalne, kulturalne oraz biurokratyczne by w pełni wykorzystać bliskie sąsiedztwo.

czytaj dalej

Proinwestors - konferencja dot. Specjalnych Stref Ekonomicznych

W Szczecinie prof. Dariusz Rosati wziął udział w panelu dot. korzyści i kosztów wynikających z inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Pomorze Zachodnie posiada doskonałe warunki do inwestowania i rozwoju biznesu. Swoją działalność prowadzą tutaj nie tylko duże i zagraniczne firmy, ale również te małe i średnie z polskim kapitałem.

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Szczecinie

Najbliższe spotkanie Klubu Obywatelskiego w Szczecinie z udziałem profesora Witolda Orłowskiego i profesora Dariusza Rosatiego odbędzie się 20 października 2016 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej ZCDN przy ul. Sowińskiego 68.

 „Koszty dobrej zmiany” – paneliści spróbują oszacować koszty tzw. dobrej zmiany. Zadłużenie państwa, powiększająca się dziura w budżecie, brak środków na inwestycje. Miraże ministra Mateusza Morawieckiego. Efekt 500+, obniżające się ratingi międzynarodowych agencji, stan polskiej giełdy, kłopoty frankowiczów i skok na kasę w państwowych spółkach. Spotkanie poprowadzi Witold Jabłoński. To kolejna debata Klubu Obywatelskiego w Szczecinie. Kluby Obywatelskie powstały z inicjatywy Instytutu Obywatelskiego i są miejscem dyskusji publicznej na różne tematy. W szczecińskim Klubie Obywatelskim dyskutowano już o uchodźcach, aborcji, roli kościoła i moralności w polityce. Ostatnie spotkanie z Henrykiem Sawką i Jerzym Fedorowiczem zgromadziło prawie 100 osób. 

czytaj dalej