Grupa EPL

Debata dot. semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego AGS w 2017 r

Profesor Rosati zabrał głos podczas debaty dot.  opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu w sprawie semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego #AGS w 2017 roku, Prof. Rosati zauważył, że ograniczenia wzrostu są przede wszystkim widoczne w obszarach będących pod kontrolą państw członkowskich, takich jak: wysokie zadłużenie jeśli chodzi o banki i przedsiębiorstwa, małe inwestycje, w szczególności w wiedzę i edukację, a także niedostatecznie sprzyjające otoczenie biznesowe. Podkreślił przy tym rolę zaleceń dla poszczególnych państw #CSR.

czytaj dalej

czytaj dalej

Laureat Nagrody Nobla Joseph Stiglitz o rajach podatkowych i konieczności ich reformowania

Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2001) oraz były przewodniczący komisji eksperckiej powołanej przez rząd Panamy po ujawnieniu skandalu "Panama Papers" był gościem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji PANA. Prof. Stiglitz wziął udział w debacie z europosłami nt. rajów podatkowych, unikania płacenia podatków, braku transparentności podatkowej oraz jego doświadczeń ze współpracy z rządem Panamy.

Koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w Komisji PANA jest prof. Dariusz Rosati.

czytaj dalej

Polsko-Niemieckie Forum Obywatelskie

18 listopada odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Obywatelskie we Frankfurcie nad Odrą. Wydarzenie, w którym uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski i Niemiec zostało zorganizowane wspólnie przez Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce i w Niemczech.

Forum miało formę debaty, w trakcie której uczestnicy mogli zadać posłom pytania o ważne dla nich kwestie związane z Unią Europejską: imigrację, budżet, Brexit oraz rolę Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Na pytania odpowiadali: Dariusz Rosati, Sylvia Kaufmann, Michael Cramer i Joachim Zeller. Spotkanie odbyło się w Domu Polsko-Niemieckim we Frankfurcie nad Odrą. Moderatorem debaty był Tomasz Lejman, dziennikarz telewizyjny i radiowy w Niemczech.

czytaj dalej

Konferencja "Zarządzanie innowacjami w gospodarce"

To już druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez prof. Dariusza Rosatiego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i wymiana doświadczeń wynikających z pracy badawczych w zakresie zarządzania innowacjami w gospodarce. Konferencja daje uczestnikom możliwość wymiany poglądów na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działalność innowacyjną w sektorze morski. 

W trakcie debaty uczestnicy, przedstawiciele świata nauki i biznesu mogli zidentyfikować problemy i bariery związane z wykorzystaniem funduszy UE na innowacje w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na sektor morski. Wnioski i szczegółowe zalecenia przyczyniające się do poprawy innowacyjności przedsiębiorstw w tym sektorze ponownie zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2017 roku. 

czytaj dalej