Grupa EPL

Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym dot. nielegalnej aneksji Krymu

W czwartek, 16 marca odbyła się debata w sprawie ukraińskich więźniach politycznych w Rosji i sytuacji na Krymie, podczas której Prof. Rosati zabrał głos, zaznaczył, że marzec 2017 roku to trzecia, smutna rocznica nielegalnej aneksji Krym przez Rosja. Ponadto, Prof. Rosati zwrócił uwagę, że podczas gdy okupacja tego terytorium trwa, prawa człowieka są systematycznie naruszane przez Rosję nie tylko na tym terytorium. Prof. Rosati podkreślił, że Rada powinna zastanowić się nas zwiększeniem sankcji na Rosję, a Komisja musi niezwłocznie zaapelować do Rosji o wypuszczenie więźniów politycznych.

 

Zachęcamy to zapoznania się z przemówieniem Prof. Rosatiego!

czytaj dalej

Quiz wiedzy o Unii Europejskiej - część VI

czytaj dalej

Debata o pogorszeniu się sytuacji we wschodniej Ukrainie

O potępieniu agresji rosyjskiej, uspokojeniu sytuacji i przedłużeniu sankcji - obejrzyjcie wystąpienie prof. Rosatiego w Strasburgu dot. sytuacji na wschodniej Ukrainie!

czytaj dalej

Debata dot. poprawy funkcjonowania UE dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony

Większość kryzysów w Unii Europejskiej spowodowana jest nieodpowiedzialną polityką państw członkowskich. Niektóre kraje w wyniku nie przestrzegania spoczywających na nich obowiązków, doprowadziły m.in. do kryzysu ekonomicznego, czy migracyjnego. W większości dziedzin potrzebujemy więcej Europy - a nie mniej tak jakby tego chcieli przedstawiciele eurosceptycznych partii. Zachęcamy do wysłuchania całego wystąpienia prof. Dariusz Rosatiego w dzisiejszej debacie dot. poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony! 

czytaj dalej

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa 3,5 miesiąca, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: dariusz.rosati@europarl.europa.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2015 r.

czytaj dalej