Grupa EPL

Zgłoś się do drugiej edycji gry miejskiej!

9 czerwca 2017 r. w godz. 10:00-13:00 w Szczecinie zostanie przeprowadzona II europejska gra miejska przygotowana przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego. Głównym celem gry jest popularyzacja wiedzy nt. organizacji europejskich, wykorzystania funduszy europejskich w województwie zachodniopomorskim oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 10 punktów rozmieszczonych na terenie miasta oraz rozwiązanie określonych zadań. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, bądź drużynowo (maksymalnie 3 osoby). Udział w zabawie jest bezpłatny. Trzy najlepsze zespoły w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli. Więcej informacji na stronie www.europejskagramiejska.pl 

czytaj dalej

Przyjęto rozporządzenie wizowe dla Ukrainy

W grudniu 2015 r. Komisja stwierdziła, że ??Ukraina spełniła wszystkie kryteria planu liberalizacji systemu wizowego, a zatem była gotowa do zwolnienia z obowiązku wizowego. Dnia 20 kwietnia 2016 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie liberalizacji systemu wizowego dla posiadaczy paszportów ukraińskich. Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku w dniu 28 lutego 2017 r. 12.05.2017 r.  Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie liberalizacji wizowej dla Ukrainy! To świetna wiadomość, bo już najprawdopodobniej w czerwcu nasi sąsiedzi będą mogli przebywać na terytorium UE przez 90 dni. Liberalizacja wiz to możliwość budowania mostów - kulturowych, gospodarczych i osobistych! 

czytaj dalej

Dziś - 9 maja - obchodzimy Dzień Europy!

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

czytaj dalej

Marsz Wolności

Dziękujemy wszystkim 100 000 osób które były na marszu!

Ulicami Warszawy przeszedł wielki Marsz Wolności. 100 000 osób biorąc udział w tej demonstracji pokazał swój sprzeciw przeciwko niszczeniu szkoły, zwalczaniu niezależnych samorządów, upolitycznianiu sądów i antyeuropejskiej polityce PiS. 

Marsz Wolności organizowała Platforma Obywatelska, zaproszone do udziału w nim były inne partie opozycyjne oraz organizacje sprzeciwiające się działaniom PiS jak federacje samorządowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego czy organizacje rodzicielskie. 

Marsz Wolności to kolejna wielka manifestacja sprzeciwu wobec polityki PiS, sprzeciwu powszechnego i zdecydowanego. PiS prędzej niż później straci władzę i musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji tego co teraz robi. Dziękujemy wszystkim 100 000 osób które były na marszu! To wspaniałe widzieć tylu ludzi zjednoczonych w tak kluczowych sprawach.

czytaj dalej

Działania Komisji Europejskiej w sprawie prania brudnych pieniędzy i agresywnego planowania podatkowego

Transparencja podatkowa, walka z praniem brudnych pieniędzy i z agresywnym planowaniem podatkowym są jednym z priorytetowych działań Komisji Jean-Claude’a Junckera, popieranym przez Parlament Europejski. Liczne dokumenty legislacyjne dotyczące tych spraw zostały już wdrożone, a Parlament Europejski wraz z Radą pracują nad kluczowym, lecz kontrowersyjnym dokumentem dotyczącym publikowania informacji podatkowych przez duże przedsiębiorstwa (tzw. public country-by-country reporting). To właśnie o tych detalach i o przyszłych działaniach Komisji Europejskiej członkowie Komisji Śledczej ds. Prania Pieniędzy. Unikania Opodatkowania i Uchylania się od Opodatkowania (PANA) będą rozmawiać z komisarzem ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierrem Moscovici. 

czytaj dalej