Grupa EPL

Połowa kadencji - czas na podsumowanie.

Połowa kadencji - czas na podsumowanie. Więcej o tym, czym w Parlamencie Europejskim zajmuje się prof. Dariusz Rosati w jego sprawozdaniu z działalności poselskiej. Zachęcam do lektury! Pełna wersja sprawozdania

czytaj dalej

Spotkanie Obywatelskie w Szczecinie

W każdym powiecie na Pomorzu Zachodnim 1 lutego odbyły się Spotkania Obywatelskie z Parlamentarzystami Platforma Obywatelska. Rozmawialiśmy z mieszkańcami o programie Polska Obywatelska 2.0. W Szczecina na spotkanie uczestniczył prof.  Dariusz Rosati, Grzegorz Schetyna, Ewa Kołodziej oraz Paweł Bańkowski.

czytaj dalej

Sprawozdanie o Unii Bankowej

25 stycznia, podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej, został przegłosowany projekt sprawozdania w sprawie Unii Bankowej – sprawozdanie za rok 2016. Sprawozdanie dotyczyło bieżących spraw związanych z wprowadzeniem Unii Bankowej oraz działaniami, które powinny być w tym celu zrealizowane.  Mowa w nim o konieczności zbadania wszystkich cztery filary Unii Bankowej: regulacja przepisów, nadzór bankowy, restrukturyzacja i gwarancja depozytów. Unia Bankowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i przywrócenia zaufania do banków w strefie euro, wzmocnienia integracji finansowej, upowszechnienia podziału ryzyka w ramach unii walutowej oraz przyczynienia się do zerwania powiązań między państwami a bankami na poziomie krajowym.

czytaj dalej

Pytanie do Komisji dot. zaostrzenia kryteriów uzyskiwania wsparcia dotacyjnego dla inwestorów w strefie EOG

Pomoc regionalna jest bardzo ważnym elementem polityki finansowej Unii Europejskiej, a jej odpowiednie lokowanie na określonym obszarze może przyciągnąć lub zniechęcić inwestorów. Profesor Rosati w swoim pytaniu wyraził zainteresowanie nowym projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej, które dotyczyć ma m. in. zaostrzenia kryteriów uzyskiwania wsparcia dotacyjnego dla inwestorów w strefie EOG. Zauważył jednak możliwą nieścisłość w czasowym obowiązywaniu nowych przepisów, w związku z czym zwrócił się do Komisji Europejskiej w celu uzyskania wyjaśnień.

Polecamy zapoznanie się z pytaniem!

czytaj dalej

Dariusz Rosati przewodniczącym delegacji PE ds Ukrainy

Rozwijanie dobrych stosunków między Unią Europejską i Ukrainą jest kluczowe nie tylko z powodu aktualnej sytuacji geopolitycznej. Stosunki unijno-ukraińskie są także ważne dla naszej części Europy. Jestem zadowolony, że tę ważną funkcję pełnić będzie Pola

Profesor Dariusz Rosati będzie przewodniczył Delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE - Ukraina. To kolejny organ PE, którym pokieruje Polak a także delegacja, o szczególnym znaczeniu dla Polski, wziąwszy pod uwagę miejsce Ukrainy w polityce zagranicznej naszego kraju.  

czytaj dalej