Grupa EPL

Quiz wiedzy o Unii Europejskiej - część VI

czytaj dalej

Debata o pogorszeniu się sytuacji we wschodniej Ukrainie

O potępieniu agresji rosyjskiej, uspokojeniu sytuacji i przedłużeniu sankcji - obejrzyjcie wystąpienie prof. Rosatiego w Strasburgu dot. sytuacji na wschodniej Ukrainie!

czytaj dalej

Debata dot. poprawy funkcjonowania UE dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony

Większość kryzysów w Unii Europejskiej spowodowana jest nieodpowiedzialną polityką państw członkowskich. Niektóre kraje w wyniku nie przestrzegania spoczywających na nich obowiązków, doprowadziły m.in. do kryzysu ekonomicznego, czy migracyjnego. W większości dziedzin potrzebujemy więcej Europy - a nie mniej tak jakby tego chcieli przedstawiciele eurosceptycznych partii. Zachęcamy do wysłuchania całego wystąpienia prof. Dariusz Rosatiego w dzisiejszej debacie dot. poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony! 

czytaj dalej

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa 3,5 miesiąca, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: dariusz.rosati@europarl.europa.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2015 r.

czytaj dalej

Lubuskie Region - The Green Land of Modern Technologies

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się wydarzenie promujące Województwo Lubuskie jako "Zieloną Krainę Nowoczesnych Technologii". Oprócz zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami lubuskich przedsiębiorców, goście będą mieli szansę skosztować wyrobów regionalnych lubuszan. Organizatorem wydarzenia jest Prof. Dariusz Rosati – europoseł wybrany przez mieszkańców województwa lubuskiego.

czytaj dalej