Grupa EPL

Ukraińcy mogą wjechać do UE bez wizy na 90 dni

Gratulując naszym sąsiadom, pragnę jeszcze tylko napisać: 'Witajcie w Europie! Macie tu przyjaciół!

Po wielu latach starań, po licznych reformach, które były i są przeprowadzane pomimo agresji Rosji, dziś nadszedł ten dzień! Od dziś obywatele Ukrainy mogą podróżować do UE bez wiz! To ważna chwila, bo zarówno Unia Europejska jak i Ukraina pokazały, że dotrzymują swoich obietnic! Jako przewodniczącego delegacji Parlamencie Europejskim ds. Ukrainy, liberalizacja reżimu wizowego dla Ukraińców cieszy mnie jeszcze bardziej. Ten krok to kolejna szansa na budowanie mostów i zrozumienia między naszymi społeczeństwami. Podróże te mogą mieć cel np. turystyczny, biznesowy czy rodzinny, ale nie jest to automatyczne pozwolenie na pracę w krajach Unii.

czytaj dalej

II Europejska Gra Miejska w Szczecinie

Za nami druga europejska gra miejska w Szczecinie! 100 uczestników od samego rana zmagało się z zadaniami dot. wykorzystania środków unijnych w stolicy Pomorza Zachodniego. Zespoły po dokonaniu rejestracji i odebraniu pakietu startowych, otrzymały podpowiedzi, które były niezbędne do odnalezienia punktów kontrolnych gdzie wykonywały zadania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wykorzystania funduszy europejskich i programów unijnych. Trzy najlepsze drużyny w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Kołobrzegu

Profesor Dariusz Rosati oraz Jarosław Wałęsa spotkali się z kołobrzeżanami na spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu. Na spotkaniu rozmawiano m.in.: o jakości prawa, rozdziale państwa od kościoła, ale przede wszystkim o obecnej sytuacji politycznej. 

– Wszystkie dziedziny życia będą podporządkowane Jarosławowi Kaczyńskiemu. (…) Planem polskiego rządu i planem Jarosława Kaczyńskiego jest zaprowadzenie w Polsce systemu totalitarnego – ostrzegał europoseł Dariusz Rosati. 

 

Profesor przypominał, że totalitaryzm polega na przejmowaniu kontroli nad wszystkimi obszarami życia. Jako przykłady podawał niszczenie samorządności, wolności mediów, sądownictwa oraz organizacji pozarządowych.

czytaj dalej

Komisja ds. Ukrainy

Podczas wspólnego posiedzenia Delegacji ds. Ukrainy, której przewodzi Prof. Rosati, oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy - Pavlo Klimkinem. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji bezpieczeństwa oraz sytuacji ekonomicznej naszych wschodnich sąsiadów, jak również aktualnych reform w kraju (m. in. walki z korupcją, zapobieganiu propagandy itd.).

czytaj dalej

Zgłoś się do drugiej edycji gry miejskiej!

9 czerwca 2017 r. w godz. 10:00-13:00 w Szczecinie zostanie przeprowadzona II europejska gra miejska przygotowana przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego. Głównym celem gry jest popularyzacja wiedzy nt. organizacji europejskich, wykorzystania funduszy europejskich w województwie zachodniopomorskim oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 10 punktów rozmieszczonych na terenie miasta oraz rozwiązanie określonych zadań. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, bądź drużynowo (maksymalnie 3 osoby). Udział w zabawie jest bezpłatny. Trzy najlepsze zespoły w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli. Więcej informacji na stronie www.europejskagramiejska.pl 

czytaj dalej