Grupa EPL

Raport na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych

Kolejne sprawozdanie prof. Rosatiego za nami. Komisja ECON przyjęła raport na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych zdecydowaną większością głosów. 

czytaj dalej

Debata dot. informacji ujawnionych w Panama Papers w kontekście działań Malty

Podczas wczorajszej debaty na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie informacji ujawnionych w Panama Papers dotyczących Malty i stanu państwa prawa w tym kraju, Profesor Rosati jako koordynator Grupa EPL w Parlamencie Europejskim w Komisji PANA podkreślił, że nieakceptowalne jest zamiatanie pod dywan problemów korupcyjnych i prania brudnych pieniędzy przez rząd, nawet nowo wybrany. Prof. Rosati wezwał Premiera Malty do kontynuowania śledztw przeciwko członkom swojego gabinetu, ponieważ od każdego kraju Unii Europejskiej wymaga się stosowania się do zasad przyjętych przez UE - czy to finansowych czy dot. państwa prawa.

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia Prof. Rosatiego.

czytaj dalej

Od dziś Roaming w UE przestał obowiązywać

Od dziś obywatele Unii, którzy podróżują po jej terytorium, będą mogli telefonować, wysyłać SMS-y i łączyć się z internetem ze swoich urządzeń mobilnych za taką samą opłatą jak w swoim kraju. Zlikwidowanie opłat roamingowych to jedno z największych i najbardziej wymiernych osiągnięć, jakimi może się poszczycić UE.

czytaj dalej

30-lecie programu Erasmus

Wczoraj (14.06)  w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się uroczystość z okazji trzydziestolecia powstania programu Erasmus, który objął swoim zasięgiem dotychczas dziewięć milionów osób. Wyjazdy w ramach programu to dla wielu doświadczenie, które ich ukształtowało na całe życie. Mamy nadzieje, że ten sukces będzie dalej trwać.

czytaj dalej

Przejrzystość podatkowa przy zachowaniu konkurencyjności europejskich firm

W poniedziałek podczas wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie w sprawie upubliczniania przez duże firmy sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public CbCr. Grupa EPL, popierając przejrzystość podatkową i propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie, jest zdania, że Parlament Europejski nie może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność europejskich firm względem ich zagranicznych konkurentów oraz na klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że unikanie i uchylanie się od płacenia podatków jest problemem globalnym, Grupa EPL pragnie przede wszystkim wspólnej aktywności międzynarodowej w zwalczaniu tych zjawisk i nie chce, by propozycja Parlamentu tworzyła luki prawne w odniesieniu do międzynarodowych umów w ramach OECD. Profesor Dariusz Rosati jest kontrsprawozdawcą Grupy EPL w Komisji ECON oraz koordynatorem Grupy EPL w Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Uchylaniu się od Opodatkowania (PANA).

czytaj dalej