Grupa EPL

W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych

Parlament Europejski wezwał dzisiaj do ustanowienia przez Komisję Europejską przejrzystych przepisów dotyczących rynku obligacji zabezpieczonych, poprzez m.in. ustanowienie precyzyjnej ich definicji.

czytaj dalej

Szczecińska Kolej Metropolitalna

Szczecińska Kolej Metropolitalna powoli staje się faktem! Ogłoszono przetargi na modernizację torów, stacji i ich otoczenia, a także budowę nowych przystanków przyszłej SKM. Działanie finansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacunkowo wartość tej inwestycji wyniesie 450 mln zł. Wykonawca będzie miał prawie 3,5 roku (41 miesięcy) na jej zakończenie. Wartość dofinansowania unijnego stanowi 85 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://goo.gl/vMzqVQ

czytaj dalej

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Zgłoś się na płatny staż do naszego biura w Parlamencie Europejskim. Szuka wsparcia od stażysty/stażystki, który/a pracowałby/pracowałaby z nami od początku września do połowy grudnia!

 Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością Profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci i kandydatki na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i mieszkać na terenie województwa zachodniopomorskiego lub lubuskiego.

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Osoby zainteresowane stażem prosimy o wysyłanie swoich CV na adres dariusz.rosati@ep.europa.eu do 9.07.2017r. Osoby, które przejdą do kolejnego etapu (esej i rozmowa) zostaną poinformowane telefonicznie lub przez e-mail.

czytaj dalej

Wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług.

Cel - realne zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla usługodawców!

Właśnie w Parlamencie Europejskim trwa wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług.

czytaj dalej