Grupa EPL

Europejska Gra Miejska w Zielonej Górze

21 września 2018 r. w godz. 12:00-14:00 w Zielonej Górze zostanie przeprowadzona IV europejska gra miejska przygotowana przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego. Głównym celem gry jest popularyzacja wiedzy nt. organizacji europejskich, wykorzystania funduszy europejskich w województwie lubuskim oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 8 punktów rozmieszczonych na terenie miasta oraz rozwiązanie określonych zadań. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, bądź drużynowo (maksymalnie 3 osoby). Udział w zabawie jest bezpłatny. Najlepszy zespół w nagrodę pojadzie na wyjazd studyjny do Brukseli. Rejestracja drużyn w Grze odbywa się poprzes przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres email: zielona.gora@rosati.pl Przed przesłaniem zgłoszenia, proszę zapoznać się z regulaminem.

Formularz zgłoszeniowy 

czytaj dalej

Konwencja Koalicji Obywatelskiej

W sobotę w Warszawie spotkaliśmy się w hotelu Sungate żeby pokazać Polakom naszą wizję Polski. Polski samorządnej, otwartej. Ta konwencja była zamknięciem długiego okresu wspólnej pracy wielu członków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej i innych organizacji, którzy przez ostatnie miesiące wypracowywali regionalne porozumienia. Dzięki tej pracy dzisiaj możemy powiedzieć, że Koalicja Obywatelska funkcjonuje w całej Polsce. Wspieramy, jako Koalicja również doskonałych kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów w zbliżających się wyborach.

Program samorządowy
https://www.dropbox.com/s/525i6ox76mfvzan/Deklaracja_samorzadowa.pdf?dl=0

czytaj dalej

Save the Baltic Sea for Real

W środę, 5 września w Brukseli odbyło sie spotkanie SEARICA w sprawe sformułwać zaleceń politycznych na przyszłość w zwązku z przeglądem planu działania strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, który rozpoczynie sie jesienią 2018  r. Udzał w nim wzieli Posłowie do Parlamentu Europejskiego, zainteresowane strony, przedstawiciele regionów, naukowcy i Komisja Europejska. 

czytaj dalej

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Pomóż nam znaleźć stażystę do naszego biura w Brukseli. 
??Udostępnij wpis dalej.

Staż w Parlamencie Europejskim jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Zgłoś się na płatny staż w naszym biurze w Brukseli ????????????????

Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:
?? muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 
?? muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich
?? muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa 4 miesiące, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: szczecin@rosati.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2018 r.

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim
Delegacja PL w Grupie #EPL. Grupa EPL jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. http://www.facebook.com/GrupaEPL

czytaj dalej

Pomorze Zachodnie razem z Obwodem Odeskim

Chęć współpracy i dalszego rozwijania dobrych stosunków to główne założenia listu intencyjnego pomiędzy Pomorzem Zachodnim i Obwodem Odeskim. W sobotę 1 września podpisy pod dokumentem złożyli marszałek Olgierd Geblewicz oraz zastępca przewodniczącego Rady Obwodu Odeskiego Yuriy Dimchoglo.

To pierwszy kroki do zawiązania bliższej współpracy. W dokumencie obie strony wyrażają wolę tworzenia korzystnych warunków dla rozwijania dalszych przyjaznych stosunków pomiędzy regionami oraz kontynuowania i rozwijania współpracy na płaszczyźnie turystyki, kultury, sztuki i gospodarki.

Obwód odeski leży w południowej części Ukrainy, przy granicy z Mołdawią i Rumunią, nad Morzem Czarnym. Stolicą obwodu jest Odessa. W regionie znajduje się największy port morski Ukrainy, z którego transportowane jest  ziarno, cukier, węgiel, cement, metale, drewno, odbywa się tu także produkcja przemysłu maszynowego. Obwód Odeski stanowi bazę floty morskiej. Znajduje się tam również duży węzeł kolejowy ze stacją Odessa i międzynarodowy port lotniczy. Podstawowe branże przemysłu to budowa okrętów, obróbka ropy naftowej, budowa maszyn, przemysł rolniczy i chemiczny. Region jest dużym centrum uzdrowiskowym z licznymi plażami i sanatoriami.

Do największych atrakcji Odessy należą: Pałac Woroncowów z XIX wieku, Schody Potiomkinowskie – symboliczne wejście do miasta oraz Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu w Odessie z końca XIX w. Filharmonia Miejska, latarnia morska, odeskie katakumby, synagoga z XIX w., Pałac Beliny-Brzozowskiego i wiele innych.

Podpisanie dokumentu odbyło się podczas XXI Dni Kultury Ukraińskiej, cyklicznej imprezy, której celem jest prezentacja kultury ukraińskiej oraz dorobku mniejszości ukraińskiej w Polsce. To swoiste forum polsko-ukraińskiej wymiany kulturalnej, miejsce poznania aktualnych trendów w kulturze oraz sztuce ukraińskiej. Dni Kultury Ukraińskiej to m.in. koncerty, wystawy, kiermasze rękodzieła artystycznego, warsztaty, prezentacja kuchni ukraińskiej. Jedną z atrakcji muzycznych był koncert zespołu Haydamaky. Gratką dla melomanów będzie również występ Zespołu Muzyki, Pieśni i Tańca Czajka z Filharmonii Odeskiej,

czytaj dalej